เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา


 

บางคนอาจจะมีแฟนใหม่เร็วมากในขณะที่อีกคนกำลังเผชิญความไหวสั่นอยู่ภายในใจเพียงลำพัง ความรักเกิดขึ้นได้ง่าย แต่การที่จะประครองความรักให้รอดนั้นยากกว่าหลายเท่า เพราะต้องอาศัยหลายปัจจัยในการดูแลกันและกัน ทั้งเรื่องของเวลา ความรัก ความเข้าใจ ความเอาใจใส่ วางแผนการเงินเป็นก็จะสามารถทำให้เราถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น เช่น ถ้าเราเริ่มทำงานเมื่อเรียนจบปริญญาตรีอายุยี่สิบสองถึงยีสิบสามปี แล้วทำงานจนเกษียณในวัยหกสิบปี