ติดต่อเรา

ข้อมูลสำหรับติดต่อเรา


บริษัท ไทยอุดมแต้ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1110 ถนนเพชรบุรีตัดแว่น แขวงบางมด เขตเทเวช กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2555-6500

ธุรกิจธนาคาร โทรศัพท์: 777-555-220 (บริการโทรฟรีผ่านระบบโทรศัพท์พื้นฐาน)
ธุรกิจอื่น โทรศัพท์: 655-599-999 (บริการโทรฟรีผ่านระบบโทรศัพท์พื้นฐาน)
เบอร์โทรสาร: 0-2444-1741, 0-655-599-994, 0-2655-599-995
อีเมล: slimlife-cs@slimlife.co.th

วันทำการ 8.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ 9.00 – 17.00 น.